C.V. de Kiepenrijers
Macharen
 

Macharen, 18 mei 2018

 

Geachte lid/ leden van CV De Kiepenrijers,  

 

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.  

Vandaar dat wij u willen informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan als CV De Kiepenrijers.  

Wij hebben deze informatie van u ontvangen via een inschrijfformulier, website, e-mail, telefoon of app.  

 Download hier de privacy-verklaring


Te verwerken persoonsgegevens.  

Wij hebben van u de volgende gegevens:  

·        Naam  

·        Adres  

·        Woonplaats  

·        E-mailadressen (niet van iedereen)  

·        Bankrekeningnummer  

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

·        Communicatie en informatievoorzieningen.  

·        Facturering.  

Bovenstaande betekent concreet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor communicatie, informatie en het versturen van een factuur voor de contributie.  

Uw bankrekening is bij ons bekend doordat u de contributie via de bank aan ons betaald.  

 

Verstrekking aan derden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder u hiervoor geïnformeerd te hebben.  

 

Bewaartermijn.  

Uw persoonsgegevens zijn in ons bezit zolang u lid bent CV De Kiepenrijers.  

Bent u uitgeschreven worden uw persoonsgegevens in het oud leden bestand opgenomen. Dit voor een eventueel jubileum waarvoor u zou kunnen worden uitgenodigd.  

 

 

 

 

Beveiliging.  

Zowel het secretariaat als de penningmeester beschikken over een externe harde schijf.  

Deze is alleen toegankelijk doormiddel van een wachtwoord. Zal alleen voor doeleinden van CV De Kiepenrijers gebruikt worden. Is deze niet in gebruik zal deze ook niet aan de computer gekoppeld zijn. Zodat deze dan ook niet toegankelijk is.  

 

Uw rechten.  

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij van u hebben.  

Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.  

 

Incidenten met persoonsgegevens.  

Als er sprake is van een incident (zogenaamd datalek) wat betreft uw persoonsgegevens dan stellen wij u daarvan op de hoogte indien er concrete kans op negatieve gevolgen voor uw persoonsgegevens zijn. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur, nadat het datalek ontdekt is.  

 

Klachten.  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons secretariaat contact op te nemen. 

 

Wijzigingen.  

Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.  

 

Tot slot.  

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u toch nog vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan horen wij dit graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze vereniging is het secretariaat Chantal van Gogh.  

 

Vriendelijke groeten bestuur CV De Kepenrijers.